Informacja o RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informujemy, iż:

1. Dane administratora:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Archeologiczne w Gdańsku (zwane dalej Muzeum), ul. Mariacka 25/26, 80-833 Gdańsk. Kontakt w sprawach ochrony danych możliwy jest pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 58 322 21 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
2. Cel przetwarzania:
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji ustawowych zadań Muzeum tj. :
- realizacji obowiązków Muzeum wynikających z przepisu prawa, w tym prowadzenia rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej, a także archiwizowania dokumentacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
- udzielaniu informacji uprawnionym podmiotom (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
- realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
- wykonywaniu zadań w ramach działalności administracyjnej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
- wykonywaniu zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
- obsługi formularza zamówień w sklepiku internetowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- obronie przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń (art.6 ust. 1 lit. f RODO),
- zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
- rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
- zawarciu i realizacji umowy z Muzeum ( art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
Zawsze prosimy o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów.
3. Czas przetwarzania:
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, (w tym także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach związanych ze statutowymi działaniami Muzeum).
4. Odbiorcy danych:
Odbiorcami udostępnionych przez Państwa danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty związane z funkcjonowaniem Muzeum na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
5. Państwa uprawnienia:
Posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Zgoda:
Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
W przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym aniżeli wynikający z ww. rozporządzenia, prosimy Państwa o zamieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Profilowanie:
Państwa dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. polityka prywatności