Pomorania Antiqua

PA27

POMORANIA ANTIQUA jest czasopismem naukowym wydawanym przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Ukazuje się od 1965 roku, t. I (Pomerania Antiqua) – t. XXVII:2018. Początkową misją pisma była publikacja wyników badań archeologicznych na Pomorzu Wschodnim w związku z programem obchodów 1000-lecia Państwa Polskiego. Ówczesny Komitet Redakcyjny (Witold Hensel, Rudolf Jamka, Konrad Jażdżewski, Józef Kostrzewski, Zdzisław Rajewski, Kazimierz Żurowski) ukształtował utrzymywaną dotychczas strukturę działów pisma, mianowicie: Rozprawy, Materiały, Recenzje i omówienia, Sprawozdania (z działalności instytucji archeologicznych), Miscellanea (listy, wspomnienia). Rozszerzono natomiast zakres tematyczny pisma. Obecnie publikowane są także teksty z zakresu historii średniowiecza.

Pismo jest umieszczone w bazach bibliometrycznych European Reference Index for the Humanities (EHIR) oraz The Central European Journal of Sciences and Humanities (CEJSH).
Pierwotną formą wydawniczą jest edycja papierowa: PL ISSN 0556-0691

REDAKCJA:

Redaktor Naczelny: Tadeusz Grabarczyk (Łódź)

Komitet Redakcyjny: Ewa Trawicka (Gdańsk), Romuald Schild (Warszawa), Błażej Śliwiński (Gdańsk), Witold Świętosławski (Gdańsk), Maciej Kaczmarek (Poznań)

Sekretarz Redakcji: Beata Ceynowa (Gdańsk)

Adres redakcji:

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
ul. Mariacka 25/26
80-833 Gdańsk
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (58) 322-21-00

Termin nadsyłania tekstów do XXVIII tomu POMORANIA ANTIQUA (za 2019 rok) upływa 31 maja 2019 r. 

INFORMACJE DLA AUTORÓW:

Wszelkie prace przygotowane z zamiarem ich opublikowania w naszym czasopiśmie należy przekazać w postaci plików tekstowych w jednym z wymienionych formatów: *.rtf, *.doc, *.docx lub *.odt i przesłać za pomocą wetransfera (www.wetransfer.com) na adres internetowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pliki nie powinny przekraczać objętości 1,0-1,5 ark. wyd. (1 ark. wyd. = 40 tysięcy znaków wraz ze spacjami). Ilustracje do tekstu należy dołączyć osobno jako pliki *.jpg lub *.tiff o objętości przynajmniej 1 MB. Do tekstu publikacji należy dołączyć streszczenie w j. polskim i j. angielskim (wraz z tłumaczeniem tytułu i podpisami ilustracji, z podaniem danych tłumacza). Tekst przygotowany do publikacji w języku obcym jest sprawdzany pod względem językowym przez specjalistów z danego języka lub wybitnych tłumaczy danego języka.

Prosimy o zamieszczenie krótkiej noty o autorze zawierającą informację o stopniu naukowym, miejscu pracy, specjalizacji badawczej. Pod streszczeniem należy umieścić „słowa kluczowe”.
Teksty powinny być pisane czcionką Times New Roman wielkości 11 lub 12 pkt. bez stosowania dzielenia wyrazów, interlinia 1-1,5. W przypadku używania czcionki szczególnej (np. j. greckiego, j. hebrajskiego, znaków fonetycznych j. praindoeuropejskiego, etc.) należy czcionkę dołączyć w osobnym pliku. Wskazane jest unikanie specjalnego formatowania. W przypadkach uzasadnionych autor może dołączyć plik PDF, zawierający zapis artykułu np. ze zbiorem znaków logicznych.
Przypisy, zgodnie z nadrzędną zasadą obowiązującą dla prac naukowych, nie powinny wprowadzać w błąd. Preferowany jest ich zapis w systemie klasycznym (tradycyjnym) właściwym dla danego języka tekstu. Dopuszczalny jest zapis w systemie harwardzkim lub numerycznym, o ile nie narusza wspomnianej zasady.

Każdy tekst jest poddawany recenzji. Wraz z przesłanym materiałem prosimy o dostarczenie (w wersji elektronicznej) jednej recenzji podpisanej przez pracownika naukowego. Na podstawie recenzji wydawany jest wniosek zatwierdzający lub odrzucający tekst do publikacji. O konkluzji recenzji autor zostaje poinformowany natychmiast po ich otrzymaniu przez redakcję.
Niezależnie od wspomnianej recenzji swoją opinię wyrazi także komitet redakcyjny periodyku Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.

W stosunku do tekstów przyjętych do publikacji redakcja przestrzega zasad rzetelności i uczciwości naukowej związanych z tzw. zaporą ghostwritingową oraz z tzw. guest authorship lub honorary authorship. Od autorów tekstów przyjętych do druku redakcja wymaga deklaracji: (1) o autentyczności i oryginalności przyjętego do publikacji tekstu, (2) o nienaruszaniu praw autorskich osób trzecich oraz (3) zgodę na publikację streszczenia artykułu w bazie CEJSH.

Wydawca/MAG podpisuje z autorem/autorami umowę wydawniczą.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. polityka prywatności